Wszystko o IKZE


Ikze – Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i razem z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) wchodzi w pakiet rozwiązań “trzeciofilarowych” propagowanych przez rząd. Tak jak w przypadku funkcjonujących dotychczas IKE oraz PPE posiadanie konta IKZE będzie dobrowolne. 

Będzie je mógł założyć każdy, kto ma ukończone 16 lat w instytucji je oferujące,j, tj.: 
  • funduszu inwestycyjnym,
  • biurze maklerskim,
  • banku,
  • firmie ubezpieczeniowej.
Zupełną nowością będzie możliwość założenia IKZE w otwartym funduszu emerytalnym, ale tylko w tym, którego jest się członkiem w ramach II filaru. 

Zachętą do gromadzenia środków na starość w nowej formie ma być ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Nie będzie można jednak odliczyć od podatku wszystkich wpłat dokonywanych do IKZE. Wprowadzono tutaj dwa limity: 

1). Docelowo wpłaty nie będą mogły być wyższe niż 4% tzw. podstawy wymiaru składki (w latach 2012 – 2014 – 2%, a w latach 2015 – 2016 – 3%) na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za poprzedni rok.

2). Maksymalna roczna wpłata nie będzie mogła przekroczyć 4% (wyjątkowo w pierwszych dwóch latach 2%, a w dwóch następnych 3%) tzw. rocznego limitu na ZUS, czyli kwoty, powyżej której nie są odprowadzane składki do ZUS i OFE - wynosi ona 30 średnich pensji rocznie. 

Aby nabyć uprawnienia do wypłaty zgromadzonych środków należy łącznie spełnić dwa warunki: 
  1. osiągnąć wiek emerytalny (w przypadku kobiet 60., a w przypadku mężczyzn 65. rok życia),
  2. dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.
Zgromadzoną gotówkę wypłacić można na trzy sposoby: 
  • w formie jednorazowej wypłaty,
  • w formie dożywotniej emerytury,
  • w formie comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez okres 10 lat.
Należy mieć na uwadze, że od wypłat trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Otrzymane pieniądze trzeba będzie doliczyć do dochodu przy rozliczeniu rocznym PIT. 

Posiadacz IKZE, będzie mógł wskazać, komu w razie jego śmierci przekazać zgromadzone środki. Prawo do otrzymania pieniędzy nabywa się w drodze uposażenia, a nie dziedziczenia. Pieniądze zostaną wypłacone w gotówce – jednorazowo albo w ratach.Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.akceptuję